Cysylltwch a ni

Cyfeiriad

Meithrinfa Ddydd Corwen
Oddi ar Lon Werdd
Corwen
Sir Ddinbych
LL21 0DN

Ebost: info@corwendaynursery.co.uk
Ffon: 01490 412231

Oriau Agor

Mae’r feithrinfa yn agored i bob plentyn o 6 wythnos i 12 mlwydd oed.

Ein oriau agored arferol yw: Dydd Llun i Ddydd Gwener o 7:30yb hyd at 5.30yh

Mi rydym wedi cau ar ddyddiau Gwyl Banc, ac am wythnos dros gyfnod y Nadolig a’r flwyddyn newydd.

Mi rydym yn hyblyg gyda oriau a dyddiau er mwyn cwrdd a gofynion unigol.

Cysylltwch a ni

Mae’r staff yn Corwen yn ffantastig, ac er ein bod ond wedi symud I’r ardal yn ddiweddar, mae nhw wedi bod yn ofnadwy o groesawgar ac mae ein genod wrth ei boddau gyda’r feithrinfa!

Danielle Hayes

Aelodau o

Rheoleiddir gan