Brecwast, Ar ol Ysgol a Clwb Gwyliau

Mae’r clwb yn agored i blant rhwng tair oed a deuddeg, ac mae wedi ei leoli ar y llawr cyntaf o’r feithrinfa. Mae’r clwb wedi ei gofrestru a Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Chymdeithasol Cymru gan y Cynulliad yng Nghymru, ac mae lle i ddeugain o blant gyd graddfa staff : blant o 1: 8. Serch hynny prin iawn y bydd mwy na ugain o blant yn mynychu. Caiff y plant eu danfon i’r Ysgol ac eu codi ar ddiwedd eu dydd yn yr Ysgol, os bydden nhw yn mynychu y Clwb ar ol Ysgol.

Mae’r clwb yn anelu i ddarparu awyrgylch saff a ysgogol, ac mae’r gweithgareddau yn hwyl ac yn ehangu ar ddatblygiad y rheini sy’n mynychu. Os bydd y tywydd yn ffafriol, bydd rhan helaeth o’r gweithgareddau yn digwydd tu allan. Mae’r gweithgareddau dan do yn cynnwys pos chwilio am eiriau, cwis, chrefft a dylunio, Play Station, Pwl, Tenis bwrdd a gemau bwrdd. Mae’r clwb Ar ol Ysgol yn galluogi plant i gymysgu gyda phlant eraill o ysgolion eraill. Mae calendr o weithgareddau wastad yn cael ei ddyfeisio sr gyfer y clwb gwyliau, a bydd hyn wastad yn cynnwys trip yn ogystal a taith gerdded a phicnic.

Mawrth 30ain
Amser wedi ei dreulio yn y parc / Chrefft a dylunio bwystfilod bach

Mercher 31ain
Taith gerdded i Pen y Pigyn a chinio / Gwylio DVD a popgorn

Iau y 1af
Trip ar y tren i Langollen a cinio yn y parc

Gwener 2il
Garddio a Choginio

Am feithrinfa lleol gwych sydd wastad gyda chwanneg o bethau addysgol hwyl i’w gwneud. Mae fy mhlant wrth eu boddau yn mynd yno.

Charlotte Davies

Aelodau o

Rheoleiddir gan