Lle Chwarae Tu Allan

Mae’r lle chwarae tu allan yn ddarn mawr, hollol ddiogel i’r plant gael chwarae yno. Mae’r ardal wedi ei ddatblygu i argymell yr ethos o ddysgu drwy chwarae. Caiff y plant y fantais o chwarae mewn car iawn, cegin mwd, pwll tywod, gyda dwr a sglodion coed, cerrig yn yr ardd yn ogystal a ty bychan. Mae gennym ddewis eang o dreiciau, sgwterau a cheir i blant o bob oedran i chwarae gyda. Mae chwarae gyda rhannau rhydd wastad yn boblogaidd iawn, ac yn aml bydd cwrs rhuthr yn cael ei adeiladu gan y plant eu hunain. Cafodd gardd newydd ei ddatblygu yn y flwyddyn 2014, sy’n rhoi y cyfle i’r plant blannu blodau, ffrwythau a llysiau tra’n dysgu sut maent yn tyfu. Mae llawer iawn o chwarae budr yn digwydd tu allan, ac rydym wedi ychwannegu ffram ddringo yn ddiweddar. Fel a nodwyd yn gynharach, mae ardal ar wahan i’r plant bychan gael chwarae, gyda matiau meddal i’r rhai bychain sydd ddim eto yn gallu cerdded.

Mae’r wylfa a’r canopi haul yn rhoi cysgod o’r haul, ac yn y gaeaf byddem yn sicrhau bod y plant i gyd yn cael dillad cynnes. Mae llawer o’r gweithgareddau yn cael eu cynllunio i fod tu allan gan fod y plant yn ffynnu pan fyddent yn yr awyrgylch o’r awyr agored ac yn cynnig mwy o gyfleuoedd i fod yn greadigol ac yn gorfforol. Er bydd peth amser yn cael ei dreulio ar yr eiddo, mi fydden ar adegau yn mynd at yr afon neu i’r mynyddoedd lleol, fel y gall y plant ddysgu i werthfawrogi yr ardal yr ydym yn byw ynddo. Mae’r plant wrth ei boddau wrth fod yn greadigol gyda’r amgylchedd naturiol, yn enwedig gyda adnoddau naturiol fel cerrig a brigau.

Rydw i’n teimlo bod Meithrinfa Ddydd Corwen yn mynd y milltir ychwannegol pan yn dod at iechyd a diogelwch. Mae bod yn yr amgylchedd y tu allan yn ffactor pwysig i ni fel teulu, ac yn y feithrinfa mae’r plant yn cael eu argymell i chwarae tu allan pe bau haul neu law! Mae fy mab yn caru bod y tu allan yn y feithrinfa ac yn mynhau teithiau cerdded a anturiaethau tu allan! Mae’r prydau sy’n cael eu gweinyddu gan y feithrinfa yn faethlon, flasus ac yn cynnig amrywiaeth. Hefyd, mae’n nhw yn rhoi cyfleuon i goginio a phobi gyda aelod o staff ac rwy’n credu bod hyn yn annognhw i ddechrau dealt beth sydd wedi ei gynnwys yn eu bwyd ac lle mae’r bwyd yn dod o.

Llio Davies

Aelodau o

Rheoleiddir gan