Ystafell Cyn Yr Ysgol

Ystafell Cyn Yr Ysgol a Stafell Cyn Yr Ysgol +

Mae’r stafelloedd yma yn darparu i blant cyn ysgol a plant bychan, ac byddan yn dilyn thema am gyfnodau o chwe wythnos ar y tro. Mae system gweithiwr allweddol mewn lle gyda maes llafur wedi ei gynllunio i gwrdd a gofynion unigol y plant. Mae’r gweithgareddau wedi eu dylunio i roi y cyfle i ddysgu yn yr awyr agored ac o fewn yr adeilad. Caiff y plant gyfleuoedd i ddatblygu a dysgu trwy chwarae rhydd a dysgu strwythuredig, ac mi fydd y plant yn cael eu hebrwng i ddatblygu fel unigolion yn ogystal a dysgu y pwysicrwydd o chwarae gyda’i gilydd a rhannu. Bydd pwyslais a beth gall y plentyn ei wneud ac bydd dysgu drwy brofiadau yn adeiladu ar y gallu sydd gan y plentyn yn barod. Bydd awyrgylch bositif tuag ag dysgu a fydd yn argymell y plant i ddysgu ymhellach ac i beidio bod a ofn profiadau newydd. Mae’r plant yn chwarae rhan yn trefnu eu gweithgareddau, tra hefyd yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau wedi’u trefnu gan y feithrinfa. Bydd y tasgau yn dilyn y themau perthnasol ar y pryd. Mae ‘Squiggle while you wiggle’, disgo toes, a dawnsio ‘flapper’ yn dasgau sy’n cryfhau cyhyrau yn ddwylo’r plant ac yn eu helpu i ddysgu am rifedd a ffurfio llythrennau.

Mae’r stafell wydr sy’n ran o’r stafell Cyn Yr Ysgol, yn cynnwys ardal adeiladu, ardal mathemateg ac bydd cerddoriaeth a digon o symud yn cymeryd lle yn ogystal a’r disgo toes a ‘squiggle while you wiggle’. Bydd gwneud, pwll tywod a chwarae dwr yn cymeryd lle y tu allan gan amlaf, ond gall gael ei gynnal y tu mewn hefyd. Mae ardal chrefft a dylunio yn y stafell Cyn Yr Ysgol hefyd, lle gaiff y plant ludo, thorri ac sticio. Bydd peintio a chwarae tywod hefyd yn digwydd yn yr ardal leino, yn ogystal ar bwrdd y byd bychan. Mae’r rhan cartref ar un o’r rhannau sydd a charped, ac mae’r bwrdd darganfod a chornel darllen ar yr ochr arall.

Mae fy mab wrth ei fodd yn mynychu Meithrinfa Ddydd Corwen! Ni allai ddarganfod unrhyw brovblemau gyda’r lle! Bwyd cartref blasus, gweithgareddau rhagorol i ddiddanu’r plant ac rydw i’n gallu mynd i’r Gwaith yn gwybod bod fy mab yn cael gofal mor dda, ac yn cael yr amser gorau.

Charlotte Holliday

Aelodau o

Rheoleiddir gan