Nodwch mae llaeth yn cael ei gynnig amser snac a dŵr amser brecwast, cinio ac amser tê.

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
Brecwast - 09.15Brecwast - 09.15Brecwast - 09.15Brecwast - 09.15Brecwast - 09.15
Shreddies, rice krispies,
weetabix, ffrwyth
Shreddies, rice krispies,
weetabix, ffrwyth
Shreddies, rice krispies,
weetabix, ffrwyth
Shreddies, rice krispies,
weetabix, ffrwyth
Shreddies, rice krispies,
weetabix, ffrwyth
Snac - 10.45Snac - 10.45Snac - 10.45Snac - 10.45Snac - 10.45
Bagel gyda caws meddal,
ffrwyth
Cramwyth gyda menyn
ffrwyth
Ffyn bara, ffrwythIogwrt, ffrwythCracer gyda caws,
ffrwyth
Cinio - 11.45Cinio - 11.45Cinio - 11.45Cinio - 11.45Cinio - 11.45
Pasta gyda macrell,
madarch a phupurau
Cyw Iar Sbaeneg hefo
tomato, madarch, nionod a reis
Rhost Cig Eidion, pwdin Efrog,
tatws, moron a brocoli
Bara garlleg cartref,Eog wedi ei grasu, tatws,
ffa, pys melyn a
saws caws
Banana a cwstardIogwrtPwdin reis cartref, ffrwythPasta bolognase cartref
gyda tomatos, nionod,
madarch a moron
Cacen gaws mefus cartref
Snac - 2.15Snac - 2.15Snac - 2.15Snac - 2.15Snac - 2.15
Iogwrt, ffrwythFfyn bara, ffrwythCracer gyda caws, ffrwythAfal wedi ei dorri, gyda ciwbiau cawsFfyn bara, ffrwyth
Tê - 3.30Tê - 3.30Tê - 3.30Tê - 3.30Tê - 3.30
Caws a cracer
gyda dip hummus
ffyn moron a ciwcymbyr
Macaroni caws cartref gyda tiwna a pys melynBrechdan tiwna, ham neu cawsPei cowboi cartref, yn cynnwys
bacwn, wyau, ffa pob, tatws a caws
Beans on Toast
Cacen sbwng cartref, ffrwythHufen ia a ffrwythIogwrt a ffrywthFflapjac cartref a ffrwythIogwrt a ffrywth

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn dangos engrhaifft ffantastig am hyrwyddo ffordd o fyw iach a dysgu ein plant y pwysicrwydd o iechyd a sut i fod yn iach. Mae’r fwydlen sy’n cael ei gynnig yn llawn amrywiaeth ac yn ddeiet cytbwys, ac mae fy mab wrth ei fodd hefo safon y bwyd, gan ddweud o hyd faint y mae o wedi mwynhau y bwyd. Mae’n mab wastad yn chwarae y tu allan ac yn mynd ar deithiau cerdded, ac mae wrth ei fodd tra hefyd yn bwysig i ni fel teulu, gan ein bod yn hyrwyddo hynny adref hefyd. Felly mae’n neis ei fod yn y cyfle yn y dydd. Mae’r feithrinfa yn ran o’r cynllun ‘Design to Smile’, sy’n sicrhau bod ein mab yn brwsio ei ddanedd yn y bore, ac mae ein deintydd was gwneud sylwad ar safon dda ei ddanedd sydd wedi ei helpu gan y cynllun yma yn y feithrinfa. Rydym wastad yn cael brwsiau danedd a past danedd o’r cryfder cywir i ddefnyddio adref hefyd yn rhag ac am ddim. Mae’n mab wrth ei fodd gyda symudiadau y ‘Busy Feet’, ac rwyf wastad wrth fy modd yn gweld llyniau ohono yn cymeryd rhan ac yn mwynhau ei hun drwy wenud hyn.

Rebecca Mollison-White

Mae’r fwydlen yn Meithrinfa Dydd Corwen o safon arbennig ac mae fy mab yn cael deiet cytbwys. Mae’r plant yn cael eu argymell i drio pob bwyd ac hefyd i ddangos cwrteisi wrth y bwrdd. Rydw i yn credo fod y cynnyrch sy’n cael ei ddefnyddio o’r safon uchaf, ac mae’r prydau i gyd yn brydau cartref sy’n drawiadol! Mae fy mab yn brwsio ei ddanedd yn ddyddiol yn amgylchedd y feithrinfa a dim ond dwr sy’n cael ei gynnig, ac mae hynny’n foddhaol gan fy mod yn cymeryd iechyd deintyddol yn wirioneddol iawn. I gefnogi ei ddatblygiad corfforol, mae fy maabyn defnyddio yr ardal yn yr awyr agored yn reolaidd, ymweld a’r parc, ac yn mynd ar deithiau cerdded. Mae’r plant yn cael eu argymell i fod yn gorfforol yn ystod gweithgareddau dysgu, ac yn cael eu argymell i gymeryd rhan mewn dawns a gweithgareddau creadigol.

Charlotte Davies

Aelodau o

Rheoleiddir gan