Nodwch mae llaeth yn cael ei gynnig amser snac a dŵr amser brecwast, cinio ac amser tê.

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
Brecwast - 09.15Brecwast - 09.15Brecwast - 09.15Brecwast - 09.15Brecwast - 09.15
Shreddies, rice krispies, weetabix, ffrwythShreddies, rice krispies, weetabix, ffrwythShreddies, rice krispies, weetabix, ffrwythShreddies, rice krispies, weetabix, ffrwythShreddies, rice krispies, weetabix, ffrwyth
Snac - 10.45Snac - 10.45Snac - 10.45Snac - 10.45Snac - 10.45
Caws ar dôst, ffrwythFfyn bara, ffrwythBagel gyda caws meddal, ffrwyth ffresCracer gyda caws, ffrwythFfyn bara, ffrwyth
Cinio - 11.45Cinio - 11.45Cinio - 11.45Cinio - 11.45Cinio - 11.45
Pasta hefo eog, corn melus a physRisotto gyda pwmpen cnau menyn saets, cêl a gwygbysCyw iâr wedi'i rostio, tatws, moron a brocoliLasagne cartref yn cynnwys nionod, madarch, moron a thomatos hefo bara garlleg cartrefTeisen eog hufenog cartref hefo brocoli, blodfresych a thatws
IogwrtCacen sbwng cartrefIogwrtBrowni siocled cartref hefo cwstard mefusCaws a cracer, ffrwyth
Snac - 2.15Snac - 2.15Snac - 2.15Snac - 2.15Snac - 2.15
Cracer gyda caws, ffrwythBrechdan banana, ffrwythFfyn bara, ffrwyth Cramwyth gyda menyn ffrwythIogwrt, ffrwyth
Tê - 3.30Tê - 3.30Tê - 3.30Tê - 3.30Tê - 3.30
Tatan drwy'i grwyn gyda
dewis o lenwad
Caws a cracer
gyda dip hummus
ffyn moron a ciwcymbyr
Brechdan ham a chaws wedi'i thostioFfa pôb ar dôstPasta hefo peli cîg a saws tomato
Fflapjac cartref a ffrwythIogwrt a ffrywthCacen foron cartrefIogwrt a ffrywthCacen creision ŷd a siocled cartref, ffrwyth

Mae’r fwydlen yn Meithrinfa Dydd Corwen o safon arbennig ac mae fy mab yn cael deiet cytbwys. Mae’r plant yn cael eu argymell i drio pob bwyd ac hefyd i ddangos cwrteisi wrth y bwrdd. Rydw i yn credo fod y cynnyrch sy’n cael ei ddefnyddio o’r safon uchaf, ac mae’r prydau i gyd yn brydau cartref sy’n drawiadol! Mae fy mab yn brwsio ei ddanedd yn ddyddiol yn amgylchedd y feithrinfa a dim ond dwr sy’n cael ei gynnig, ac mae hynny’n foddhaol gan fy mod yn cymeryd iechyd deintyddol yn wirioneddol iawn. I gefnogi ei ddatblygiad corfforol, mae fy maabyn defnyddio yr ardal yn yr awyr agored yn reolaidd, ymweld a’r parc, ac yn mynd ar deithiau cerdded. Mae’r plant yn cael eu argymell i fod yn gorfforol yn ystod gweithgareddau dysgu, ac yn cael eu argymell i gymeryd rhan mewn dawns a gweithgareddau creadigol.

Charlotte Davies

Maent yn argymell bywyd iachol i fy mhlentyn, trwy goginio at ei deiet llysieuol, hefyd drwy gael y plant i gynhyrchu smoothies ayyb a ymgysyltu tra’n paratoi bwydydd iachol. Mae hynny wedi ei gyflenwi gyda gweithgareddau corfforol (cerdded/chawarae yn yr awyr agored) yn meddwl fod Meithrinfa Dydd Corwen yn ddewis iachus I fy hlentyn.

Anjuna Charlton-Blore

Aelodau o

Rheoleiddir gan