Nodwch mae llaeth yn cael ei gynnig amser snac a dŵr amser brecwast, cinio ac amser tê

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
Brecwast - 09.15Brecwast - 09.15Brecwast - 09.15Brecwast - 09.15Brecwast - 09.15
Shreddies, rice krispies, weetabix, ffrwythShreddies, rice krispies, weetabix, ffrwythShreddies, rice krispies, weetabix, ffrwythShreddies, rice krispies, weetabix, ffrwythShreddies, rice krispies, weetabix, ffrwyth
Snac - 10.45Snac - 10.45Snac - 10.45Snac - 10.45Snac - 10.45
Cracer gyda caws, ffrwyth Iogwrt Groegiaid gyda mêl a cyrch, ffrwyth Ciwbiau caws a pîn-afalFfyn bara, ffrwythBagel gyda caws meddal, ffrwyth
Cinio - 11.45Cinio - 11.45Cinio - 11.45Cinio - 11.45Cinio - 11.45
Cyri cyw iâr mwyn hefo rhesins, nionod, pys reis, madarch a pys melysTafell o felon hefo mefusPorc wedi'i rostio, stwffin, tatws, moron a blodfresych mewn saws caws"Lobsgows" cig oen cartref gyda moron, cenin,nionod, rwden a bara gwenith cyflawnPasta eog a tiwna wedi ei grasu hefo corn mefus a phys
Fflapjac cartref Pastai datws stwnsh cartref hefo nionod, madarch moron a phys"Roly poly" jam a chwstardHufen IâIogwrt
Snac - 2.15Snac - 2.15Snac - 2.15Snac - 2.15Snac - 2.15
Smwddi cartref hefo ffrwythauFfyn bara, ffrwythCracer gyda caws, ffrwythIogwrt, ffrwythCramwyth gyda menyn ffrwyth
Tê - 3.30Tê - 3.30Tê - 3.30Tê - 3.30Tê - 3.30
Pitsa caws a ham cartref, Bara garlleg cartrefFfa pôb ar dôstPasta bolognese cartref gyda tomatos, nionod,"Wrap" bysedd pysgodCaws a cracer gyda dip hummus ffyn moron a ciwcymbyr
Pwdin "Sticky toffee" cartref hefo hufen iâCacen siocled betysIogwrt, ffrwythCaws a cracer, ffrwythSgonsen ffrwyth cartref,
ffrwyth

Mae’r feithrinfa yn cynnig rota pob tair wythnos o fywddydd maethlon a iachus. Mae’r fwydlen yn cynnig prydau traddodiadol cartref fel Bolognase, i bethau nad ydym wedi trio adref, ond eisioed wedi dechrau eu cynnwys yn ei coginio adref. Mae’r feithrinfa yn darparu dosraniad maeth o’r fwydlen sy’n dangos yn glir bod y plant yn cael mwy na digon o’r elfennau pwysig i’w iechyd. Mae’r prydau i gyd yn cael eu coginio yn ffres ar y safle. Mae’r plant yn dysgu am fwyta’n iach a coginio’n aml (ddaru dosbarth ein plenty dwy oed helpu i baratoi cawl llysiau yn ddiweddar). Mae’r feithrinfa yn rhoi pwysicrwydd o fwyd iach ac fel rhan pwysig o’r gwasanaeth maent yn ei gynnig. Rydw i wedi blasu bwyd ar nosweithiau agored ac mae’n flasus, mae’r feithrinfa yn llawn aroglau hyfryd bwydydd cartrefol pan fyddaf yn codi ein plenty… mae’n siom nad ydynt yn bwydo’r rhieni hefyd.

Michelle Kay

Aelodau o

Rheoleiddir gan