Prisiau

Yn effeithiol o Dydd Llun 02ail Ebrill 2018

ManylionPris
Wythnos Llawn£215.00
Diwrnod Llawn£46.50
Hanner Diwrnod£34.50
Diwrnod Ysgol ( 9.00 - 3.00)£36.50
Clwb Brecwast£8.00
Ar Ol Ysgol; Corwen, Cynwyd, Carrog, Gwyddelwern£18.00
Clwb Gwyliau; Hanner Diwrnod £30.00
Clwb Gwyliau; Diwrnod Llawn£40.00
Cinio neu Tê os archebwch mewn cyfradd fesul awr£5.00
Nôl O Ysgol; Corwen£5.50
Nôl O Ysgol; Gwyddelwern, Cynwyd, Carrog£6.50
Gyfradd Bob Awr£8.00

Mae ffioedd meithrin yn daladwy bob mis ymlaen llaw ar y dydd Llun cyn y dydd Gwener diwethafo’r mis. Bydd talu ffioedd yn hwyr yn golygu 10% ychwanegol o’r swm sy’n ddyledus. (Efallai y byddwn yn ystyried talu taliadau wythnosol ymlaen llaw).

Salwch – Mae ffioedd llawn yn ddyledus os yw plentyn yn sâl, mae hanner ffioedd yn ddyledus os yw’r plentyn yn yr ysbyty. Mae angen nodyn ysbyty.

Gwyliau – Mae hanner ffioedd yn ddyledus ar bob ffi gwyliau os rhoddir rhybudd ysgrifenedig o bedair wythnos, fel arall mae ffioedd llawn yn ddyledus.

Canslo – Codir ffioedd llawn ar ganslo archebu.

Cau oherwydd llifogydd neu eira – bydd ffioedd llawn yn ddyledus.

Mae Meithrinfa Dydd Corwen yn feithrinfa bendigedig lle mae’r plant yn cael gofal o’r safon uchaf, ac yn cael bwyd cartref bendigedig a digon o weithgareddau gwahanol i wnued. Mae’r staff yn wych ac yn groesawgar, ac mae’r plant wrth eu bodd gyda nhw.

Rhian Herring

Aelodau o

Rheoleiddir gan