Sywadau Rhieni

Sywadau Rhieni

"Mae Hanna Davies wedi rhoi gofal a chefnogaeth ffantastic i fy mhlant. Mae gan fy mab ofynion ychwanegol, problemau ymddygiadol ac ma ear hyn o bryd yn cael ei asesu am ADHD a awtistiaeth, mae Hanna wedi bod yn wych efo fo, mai wedi treulio amser i adeiladu perthynas efo my mab ac i ennill ei barch, ac felly mae’n well o dan ei gofal hi, na llawer o bobl eraill nad ydio yn ei barchu. Mae’n lond llaw ar y gorau, ond yn llawer tawelach yn ei chwmpeini. Mai wedi mynd yr filltir ychwannegol i fy mhlant llawer I amser. Yn gynharach yn 2016 cafodd fy merch ofn llid yr ymenydd a gafodd ei ddarganfod tra yn y feithrinfa, roedd Hannna wedi mynd a hi i’r meddyg ac wedi aros gyda hi a gofalu amdani nes i mi gyrraedd yn ol o’r Gwaith. Mi ddaru hi drin y sefyllfa yn wych, ac mi roedd hi’n broffesiynol ac mi roedd yn gallu dangos empathi a chysuro minnau a fy merch. Mae Hanna wedi bod yn gweithio gyda fi i gadw golwg a record am ymddygiad fy mab a’r nodweddion i mi gael pasio ymlaen mewn cysylltiad a’i gyfeiriad a camhs. Mai yn cymeryd ei dyletswydd gofal ac yn darparu gofal eithriadol i fy mhlant."

Kayleigh Hancox

"Mae’r feithrinfa a’i staff yn rhagorol. Mae nhw wastad yn barod i helpu ac yn rhoi gofynion y plant ar y blaen. Mae’r bwydlenni a’r gweithgareddau yn ffantastic."

Ceri evans

"Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn feithrinfa ffantastig wedi ei leoli mewn ardal wledig bendigedig. Mae fy mab wedi bod yn mynychu ers iddo fod yn 6 mis oed, ac trwy bob cyfnod o’i ddatblygiad  mae’r staff wedi bod yn hynod angerddol am bod elfen o’i ofal. Mae pob carreg filltir y mae wedi ei gyflawni wedi ei hebrwng a’i gefnodi yn llawn gan y staff. Mae’r cyfathrebiad yn wych, pe bai yn ysgrifennedig neu ar lafar. Dwi’n gwybod yn union beth mae wedi bod yn ei ddysgu ac ei gyflawni yn y feithrinfa. Mae’r staff i gyd yn hawdd i sgwrsio gyda, yn awyddus i ddatrys unrhyw broblemau (sydd yn brin iawn!) ac yn cefnogi dewisiadau rhieni am eu plant. Maent hefyd yn cynnig gwasanaeth cludo i’r ysgol . Mae fy mab yn 3 oed, ac mae wrth ei fodd yn mynychu. Mae wrth ei fodd pan mae yno."

Gemma Becker

Aelodau o

Rheoleiddir gan