Datblygiad Creadigol

Bydd plant yn cael eu annog i ddatblygu eu dychymyg ac i ddangos ei sgiliau creadigol mewn llawer o ffyrdd gwahanol, trwy ddefnyddio deunyddiau gwahanol gan gynnwys peintio, dylunio, cerddoriaeth, dawns a symudiad, creu gludluniau, creu modelau, gyda clai a chwarae rol. Mae gan pob ystafell ardal adnoddau naturiol a ardal chwarae budr, a bydd eu chwilfrydedd naturiol yn cael ei ysgogi gan brofiadau synhwyrol fel peintio a sbeisys.

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn cynnig gwasanaeth gwych o’r safon uchaf. Mae amrywiaeth o weithgareddau, staff gofalgar wedi’u hyfforddi’n dda, prydau cartref maethlon a busnes wedi ei reoli yn dda. Rydw i ar gyfnod mamolaeth gyda fy ail blentyn, ond wedi cadw fy merch hynaf yn y feithrinfa gan ei fod mor fanteisiol iddi. Fel plentyn wedi ei geni ym mis Awst, hi fydd y fengaf yn ei ysgol, ond mae ei sgiliau iaith a brwdfrydaeth am ddysgu wedi cael ei wella drwy staff a chyfleusterau rhagorol Meithrinfa Ddydd Corwen.

Michelle Kay

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn le mor wych i fy mhlant. Mae nhw wirioneddol yn malio am hausrwydd a lles, ac yn cynnig dewis eang o weithgreddau diddorol a ysgogol, i gyd mewn lleoliad hyfryd.

Sheena Corry

Aelodau o

Rheoleiddir gan