Datblygiad Mathemategol

Nid yw Maths ond am rifau; caiff y plant ddysgu am siapiau, maint, cynhwysedd, gofod, arian, amser ac mesur. Bydd gweithgareddau yn cynnwys didoli, cyfateb, cymharu, creu patrymau a dilyniant, pobi, plannu, gemau fwrdd, caneuon rhif ac odlau yn digwydd yn aml yng ngwricwlwm y feithrinfa, yn ogystal a chwarae rol a’r datblygiad o feddyliau gwyddonnol a mathemateg cynnar. Rydym yn ddiweddar wedi cyflwyno ‘numicon’ yn yr ystafell cyn yr ysgol, sy’n ymagwedd aml-synhwyraidd i ddysgu rhifyddeg i blant. Mae’r ‘numicon’ yn defnyddio patrymau i gynrychioli pob rhif; mae’r patrymau yma wedi eu strwythuro fel y gall pob perthynas eu gweld mewn ffyrdd na ellir mewn rhifau ysgrifenedig. Rydym hefyd yn dysgu y plant i gyfri a eitemau pob dydd yn ogystal a chwarae llawer o gemau dyfalu. Caiff y plant eu dysgu am ymwybyddiaeth lle a cael eu cyflwyno i fapiau, yn ogystal a chwarae gyda blociau, fel bod cyfle i ddysgu am faint a siapiau. Mae bordiau rhifau wedi ei gosod yn y ddwy stafell cyn yr ysgol, ac mae mathemateg wedi cael ei gyflwyno i ddawns.

Ni allai ganmol Meithrinfa Ddydd Corwen digon am y safon o’r gofal mae nhw wedi ei gynnig i fy mhlant. Mae’r fy meibion yn mwynhau mynychu. Mae’r amrywiaeth o’r gweithgareddau sydd ganddynt ar gynnig yn adfywiol i’w weld.Diolch mawr i’r holl staff – mae’n gwneud mynd i’r Gwaith cymaint a hynny yn haws.

Fay Davies

Roeddwn wedi bod yn poeni am adael fy mhlentyn cyntaf, ac mynd yn ol I’r Gwaith ar ol fy gyfnod mamolaeth, ond ar ol mynd i’r anwythiad yn y feithrinfa a gweld pa mor dda oedd y gofal i’r plant, nid oedd gennai urhyw ofidion am ei adael yn y feithrinfa. Mae o wedi bod yno ers dwy flynedd erbyn nawr, ac mae’n wych i weld sut mae o wedi datblygu i fod yn unigolyn sy’n caru hwyl, mor gwrtais oherwydd sut mae’n cael ei ddysgu yno. Fydd gennai ddim amheuaeth y byddaf yn gyrru ei chwaer i’r feithrinfa yn y tymor haf.

Llio Davies

Aelodau o

Rheoleiddir gan