Datblygiad Corfforol

Mae Meithrinfa Dydd Corwen wedi buddsoddi yn y pecyn cymorth ‘Busy Feet’, sy’n annelu I ddysgu plant y pwysicrwydd o fod yn iach ac yn heini. Bydd y plant yn canu i gryno ddisc tra’n bod yn sionc o leiaf unwaith y dydd. Bydd cyfleon am weithgareddau egniol yn cael eu cynnig yn ddyddiol, ac mae’r ardal allannol yn galluogi y plant I ddatblygu sgiliau neidio, dringo, cydbwyso, beicio a gemau pel yn ogystal a rhedeg. Rydym hefyd yn aml yn mynd ar deithiau cerdded yn yr gymuned ac i’r coedwigoedd a mynyddoedd lleol. Rydym yn dawnsio i gerddoriaeth cyflym ac yn dysgu y plant am gydsymydiad ac  amwybyddiaeth lle.

Ni allai ganmol Meithrinfa Ddydd Corwen digon am y safon o’r gofal mae nhw wedi ei gynnig i fy mhlant. Mae’r fy meibion yn mwynhau mynychu. Mae’r amrywiaeth o’r gweithgareddau sydd ganddynt ar gynnig yn adfywiol i’w weld.Diolch mawr i’r holl staff – mae’n gwneud mynd i’r Gwaith cymaint a hynny yn haws.

Fay Davies

Roeddwn wedi bod yn poeni am adael fy mhlentyn cyntaf, ac mynd yn ol I’r Gwaith ar ol fy gyfnod mamolaeth, ond ar ol mynd i’r anwythiad yn y feithrinfa a gweld pa mor dda oedd y gofal i’r plant, nid oedd gennai urhyw ofidion am ei adael yn y feithrinfa. Mae o wedi bod yno ers dwy flynedd erbyn nawr, ac mae’n wych i weld sut mae o wedi datblygu i fod yn unigolyn sy’n caru hwyl, mor gwrtais oherwydd sut mae’n cael ei ddysgu yno. Fydd gennai ddim amheuaeth y byddaf yn gyrru ei chwaer i’r feithrinfa yn y tymor haf.

Llio Davies

Aelodau o

Rheoleiddir gan