Yr Ystafell Cyn Yr Ysgol +

Ystafell Cyn Yr Ysgol a Stafell Cyn Yr Ysgol +

Mae’r stafelloedd yma yn darparu i blant cyn ysgol a plant bychan, ac byddan yn dilyn thema am gyfnodau o chwe wythnos ar y tro. Mae system gweithiwr allweddol mewn lle gyda maes llafur wedi ei gynllunio i gwrdd a gofynion unigol y plant. Mae’r gweithgareddau wedi eu dylunio i roi y cyfle i ddysgu yn yr awyr agored ac o fewn yr adeilad. Caiff y plant gyfleuoedd i ddatblygu a dysgu trwy chwarae rhydd a dysgu strwythuredig, ac mi fydd y plant yn cael eu hebrwng i ddatblygu fel unigolion yn ogystal a dysgu y pwysicrwydd o chwarae gyda’i gilydd a rhannu. Bydd pwyslais a beth gall y plentyn ei wneud ac bydd dysgu drwy brofiadau yn adeiladu ar y gallu sydd gan y plentyn yn barod. Bydd awyrgylch bositif tuag ag dysgu a fydd yn argymell y plant i ddysgu ymhellach ac i beidio bod a ofn profiadau newydd. Mae’r plant yn chwarae rhan yn trefnu eu gweithgareddau, tra hefyd yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau wedi’u trefnu gan y feithrinfa. Bydd y tasgau yn dilyn y themau perthnasol ar y pryd. Mae ‘Squiggle while you wiggle’, disgo toes, a dawnsio ‘flapper’ yn dasgau sy’n cryfhau cyhyrau yn ddwylo’r plant ac yn eu helpu i ddysgu am rifedd a ffurfio llythrennau.

Mae’r ystafell yma yn reit helaeth sy’n cynnwys holl ardaloedd o ddysgu. Mae gwaith ‘Numicon’ ac ysgrifennu wedi ei gynnwys ymhlith y gweithgareddau dyddiol yma. Caiff ‘Jolly Phonics’ ei ddysgu mewn mwy o fanylder, sy’n weithgaredd llawn hwyl gyda’r plant yn ganol y gweithgaredd sy’n dysgu llythrennedd drwy ffonig synthetig gyda gweithredoedd am oll o’r synnau i’r 42 llythyren. Mae’r dull llawer synnwyr yma yn ysgogi i blant. Bydd y plant a fydd yn dechrau’r ysgol ym mis Medi yn cael gwahoddiad i seremoni graddio cyn gwyliau’r haf am brynhawn o ddathlu a thê prynhawn.

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn feithrinfa gwych, mae cymaint o weithgareddau gwahanol wedi’i gynllunio er mwyn i’r plant allu datblygu pob rhan o’u datblygiad. Mae’r holl staff yn gyfeillgar, hawdd i fynd atynt ac yn ofalgar. Mae fy merch yn hoff iawn o fynd yno. Diolch yn fawr Meithrinfa Corwen.

Sian Williams

Aelodau o

Rheoleiddir gan