Nutritional Content

Week 1MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Iron content (5.5)5.75.56.78.65.9
Milk and dairy portions (3)45656
Meat, fish, eggs and beans portions (2)22334
Bread, rice, pasta and starchy portions (4)44444
Fruit and vegetable portions (5 )88786
Week 2MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Iron content (5.5)6.25.55.56.15.5
Milk and dairy portions (3)65666
Meat, fish, eggs and beans portions (2)22342
Bread, rice, pasta and starchy portions (4)44444
Fruit and vegetable portions (5 )69667
Week 3MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Iron content (5.5)5.67.45.566
Milk and dairy portions (3)64766
Meat, fish, eggs and beans portions (2)22222
Bread, rice, pasta and starchy portions (4)45455
Fruit and vegetable portions (5 )887108

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn dangos engrhaifft ffantastig am hyrwyddo ffordd o fyw iach a dysgu ein plant y pwysicrwydd o iechyd a sut i fod yn iach. Mae’r fwydlen sy’n cael ei gynnig yn llawn amrywiaeth ac yn ddeiet cytbwys, ac mae fy mab wrth ei fodd hefo safon y bwyd, gan ddweud o hyd faint y mae o wedi mwynhau y bwyd. Mae’n mab wastad yn chwarae y tu allan ac yn mynd ar deithiau cerdded, ac mae wrth ei fodd tra hefyd yn bwysig i ni fel teulu, gan ein bod yn hyrwyddo hynny adref hefyd. Felly mae’n neis ei fod yn y cyfle yn y dydd. Mae’r feithrinfa yn ran o’r cynllun ‘Design to Smile’, sy’n sicrhau bod ein mab yn brwsio ei ddanedd yn y bore, ac mae ein deintydd was gwneud sylwad ar safon dda ei ddanedd sydd wedi ei helpu gan y cynllun yma yn y feithrinfa. Rydym wastad yn cael brwsiau danedd a past danedd o’r cryfder cywir i ddefnyddio adref hefyd yn rhag ac am ddim. Mae’n mab wrth ei fodd gyda symudiadau y ‘Busy Feet’, ac rwyf wastad wrth fy modd yn gweld llyniau ohono yn cymeryd rhan ac yn mwynhau ei hun drwy wenud hyn.

Rebecca Mollison-White

Mae’r feithrinfa yn cynnig rota pob tair wythnos o fywddydd maethlon a iachus. Mae’r fwydlen yn cynnig prydau traddodiadol cartref fel Bolognase, i bethau nad ydym wedi trio adref, ond eisioed wedi dechrau eu cynnwys yn ei coginio adref. Mae’r feithrinfa yn darparu dosraniad maeth o’r fwydlen sy’n dangos yn glir bod y plant yn cael mwy na digon o’r elfennau pwysig i’w iechyd. Mae’r prydau i gyd yn cael eu coginio yn ffres ar y safle. Mae’r plant yn dysgu am fwyta’n iach a coginio’n aml (ddaru dosbarth ein plenty dwy oed helpu i baratoi cawl llysiau yn ddiweddar). Mae’r feithrinfa yn rhoi pwysicrwydd o fwyd iach ac fel rhan pwysig o’r gwasanaeth maent yn ei gynnig. Rydw i wedi blasu bwyd ar nosweithiau agored ac mae’n flasus, mae’r feithrinfa yn llawn aroglau hyfryd bwydydd cartrefol pan fyddaf yn codi ein plenty… mae’n siom nad ydynt yn bwydo’r rhieni hefyd.

Michelle Kay

Aelodau o

Rheoleiddir gan