Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwyllianol

Mae Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwyllianol, yn galon i’r gwaith yn ystod y cyfnod Sylfaen, a bydd plant yn dysgu amdanynt ei hunain yn ogystal a’u perthnasau ag eraill. Bydd plant yn gallu mynegi eu gofynion gyda hyder, ac yn profi perthynas croesawgar a gofalgar gan y staff. Fel fydd y plant yn datblygu, yna byddent yn dechrau dysgu sut i fod yn fwy annibynol trwy weinydda eu dwr a byrbryd ei hunain. Mae’r plant yn cael dysgu sut i ymddwyn wrth y bwrdd yn ogystal a’r arferion gorau o oedran ifanc. Trwy chwarae cymdeithasol bydd y plant yn gwerthfawrogi yr angen i feddwl am ofynion a theimladau eraill i ystyrieth, ac sut i adeiladu perthynas positif ag eraill. Byddent yn dysgu i gymeryd gofal o’r amgylchedd a’r byd eang o’u cwmpas. Rydym wedi creu system hunan gofrestru lle bydd y plant yn rhoi eu llun ar wyneb hapus neu drist, yn ddibynnol ar eu teimladau ar y diwrnod. Mae hyn yn rhoi cyfle i ni drafod gyda nhw sut maent yn teimlo. Rydym yn dathlu gwahanol feithriniad ac yn helpu y plant i gydnabod ac gael golwg positif ar eu meithriniad, yn ogystal a gwerthafwrogi y gwerth o aml feithriniad yng Nghymru. Caiff y plant eu cefnogi i fod yn hyderus, cymwys ac yn annibynol.

Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn le mor wych i fy mhlant. Mae nhw wirioneddol yn malio am hausrwydd a lles, ac yn cynnig dewis eang o weithgreddau diddorol a ysgogol, i gyd mewn lleoliad hyfryd.

Sheena Corry

Rydw i’n teimlo bod Meithrinfa Ddydd Corwen yn mynd y milltir ychwannegol pan yn dod at iechyd a diogelwch. Mae bod yn yr amgylchedd y tu allan yn ffactor pwysig i ni fel teulu, ac yn y feithrinfa mae’r plant yn cael eu argymell i chwarae tu allan pe bau haul neu law! Mae fy mab yn caru bod y tu allan yn y feithrinfa ac yn mynhau teithiau cerdded a anturiaethau tu allan! Mae’r prydau sy’n cael eu gweinyddu gan y feithrinfa yn faethlon, flasus ac yn cynnig amrywiaeth. Hefyd, mae’n nhw yn rhoi cyfleuon i goginio a phobi gyda aelod o staff ac rwy’n credu bod hyn yn annognhw i ddechrau dealt beth sydd wedi ei gynnwys yn eu bwyd ac lle mae’r bwyd yn dod o.

Llio Davies

Aelodau o

Rheoleiddir gan